КВМ Техник Смедерево

КВМ Техник Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу уградња сигурносних противпожарних система је друштво за консалтинг, уградњу, контролисање и сервисирање стабилних система за аутоматско откривање и дојаву пожара, и система за аутоматско  гашење пожара.

Специјализовани смо и поседујемо све потребне лиценце послове из области заштите од пожара.

Предузеће КВМ ТЕХНИК ДОО Смедерево основано је 2017 године. Од оснивања до данас, у земљи и региону, као главни извођачи радова или подизвођачи извели смо значајне радове на системима противпожарне заштите како у индустријским тако и у пословно-стамбеним објектима.

 

КВМ ТЕХНИК ДОО је овлашћен за пројектовање и извођење стабилних система за аутоматско откривање и дојаву пожара, и система за аутоматско  гашење пожара , о чему  поседујемо Решење МУП-а РС.

 

Од стране АТС-а  акредитиовани смо за послове периодичног контролисања наведених посебних система за заштиту од пожар и поседујемо решење МУП-а за обављање истог.

 

 

SRPS ISO 1720:2012

 

Имамо вишегодишње искуство са нашим кадром  у одржавању и сервисирању ове врсте посебних система за заштиту од пожара. У објектима у којима смо уградили наведене системе техничке заштите, пружамо услуге одржавања и сервисирања система, обезбеђујемо резервне делове и интервенцију.