Контролно тело

Све стабилне системе за аутоматско откривање и дојаву пожара, и системе за аутоматско  гашење пожара. је потребно периодично контролисати, односно испитати  њихову функционалну исправност.

У оквиру компаније КВМ ТЕХНИК ДОО Смедерево издвојена је организациона целина Контролно тело.

Контролно тело  КВМ Техник доо Смедерево је акредитовано од стане  АТС-а и овлашћено од МУП-а Републике Србије за обављање послова контролисања стабилних инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, и стабилних уређаја за гашење пожара водом-пеном и гасовима

SRPS ISO 1720:2012