Референц листа

Фирма КВМ ТЕХНИК основана је 18.08.2016 године као предузетничка радња, да би у фебруару 2017 прешла  у привредно друштво. 23.05.2017 добијамо Решење МУП-а за пројектовање и извођење система аутоматске дојаве и гашење пожара. Акредитовани смо од стране АТС-а 15.10.2019 а овлашћење МУП-а 29.06.2020 за контролисање система за аутоматску дојаву и гашење пожара.

Од 2016 године радили смо следеће објекте:

1.Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Фабрика за производњу креча Ганг Јонг Кучево

2.Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту висока пословна школа Нови Сад

3.Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Ћуприја Општа болница

4.Извођење система за аутоматску дојаву пожара аспирационом детекцијом на објекту Електродистрибуција Панчево, Диспечерски центар

5.Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Филијала Дунав осигурање Панчево

6.Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Филијала Генерали осигурање Крагујевац

7.Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Спортски центар Партизан Ваљево

8.Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту ОШ Мика Антић Панчево

9. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Амбуланта Нови Свет Панчево

10. Пројектовање и извођење система за аутоматску дојаву пожара у ресторану Језеро, Кладово

11. Пројектовање и извођење система за аутоматску дојаву пожара у ресторану Језеро, Ивањица

12. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту ОШ Карађорђе, Топола

13. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту спортска хала ОШ у Доњој Шаторњи

14. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту ОШ у Каменову

15. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту здравствена станица Шетоње

16. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Дом културе Кушиљево

17. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Дом културе Роанда

18. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Хотел Дивине парк у Свилајнцу

19. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту пословни центар Атриум, Крагујевац

20. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту ОШ 1300 каплара, Београд

21. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту ОШ 8 октобар, Власотинце

22. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Дом културе Кула

23. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Општина Топола

24. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту вртић у Тополи

25. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту вртић 2 у Тополи

26. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Тржни центар Стоп Шоп Смедерево

27. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Дом здравља Велико Градиште

28. Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту Музеј Смедеревска Паланка

29.Извођење система за аутоматску дојаву пожара на објекту производња и обрада метала Врдник

30. Премазивање каблова и заштита продора на објекту Сладара, Бачка Паланка

31. Премазивање каблова и заштита продора на објекту Топла Ваљаоница железара Хбис Гроуп

32. Пројектовање насеља за становање Хбис Гроуп

33. Пројектовање и извођење система за дојаву и гашење пожара на објекту(погон) Одузимач руде 2, железара ХБИС ГРОУП

34. Пројектовање и извођење система за дојаву и гашење пожара на објекту (погон) Регенерација, железара ХБИС ГРОУП

35. Пројектовање и извођење система за дојаву пожара на објекту (погон) Енергана, железара ХБИС ГРОУП

36. Пројектовање и извођење система за дојаву пожара на објекту (погон) Пумпна станица 2/2, железара ХБИС ГРОУП

Радили смо више пројеката за Пореску управу, за Тржни центар Галерија (Београд на води), више стамбених и пословни објеката.Радимо контролисања система за дојаву и гашење пожара више објекта по Србији. Неки од њих су, железара ХБИС ГРОУП, Тржни центар СТОП СЦХОП Смедерево и остали.