О нама

Предузеће КВМ ТЕХНИК ДОО Смедерево основано је 2017 године. Од оснивања до данас, у земљи и региону, као главни извођачи радова или подизвођачи извели смо значајне радове на системима противпожарне заштите како у индустријским тако и у пословно-стамбеним објектима.

Своје пословање спроводимо у складу са СРПС ИСО 1720:2012 стандардом, чији сертификат поседујемо

Базична делатност предузећа КВМ ТЕХНИК ДОО су послови  пројектовања, уградње, контролисања и сервисирања опреме посебних система за заштиту од пожара, превасходно стабилних система за аутоматско откривање и дојаву пожара, и система за аутоматско  гашење пожара.

Привредно друштво КВМ ТЕХНИК ДОО тренутно запошљава 10 људи који свакодневно раде на реализацији свих врста пројеката из области противпожарне заштите. Поседујемо возни парк сервисних возила, опремљена за одређене врсте контролисња и сервисирања.

Делатност обављамо како на самим објектима, тако и у сопственом пословном простору  који се састоји од канцеларијских просторија, сервисних радионица и магацинског простора.

Техничко технолошка опремљеност нашег предузећа је таква да задовољава све важеће домаће прописе и светске стандарде.