Системи за аутоматско откривање и дојаву пожара

Превенција пожара, као и дојава, није нешто што треба схватити олако. Када се догоди непредвиђена ситуација као што је пожар, деловање система за дојаву пожара представља драгоцен алат.

Губици проузроковани пожаром могу бити велики. Често се, заједно са материјалним губицима, могу се десити и људске жртве, или опасност по здравље људи.

 

Намена системи за аутоматско откривање и дојаву  пожара је да правовремено  открију продукте настале у пожару у почетном стадијуму и да активира алармну сигнализацију за евакуацију људи који се налазе у објекту.

Bosch системи

Labor Strauss системи