Контaкт

Потпуни назив: Друштво са ограниченом одговорношћу уградња сигурносних противпожарних система КВМ Техник Смедерево

Скраћени назив: КВМ Техник доо Смедерево,  Ђуре Даничића 6/локал 1, 11300 Смедерево

Матични број: 21264776

Порески број ПИБ: 109905411

Директор: Владимир Катић

Контакт телефон: +381 69 329 2184

Контакт маил: info@kvmtehnik.rs

Izvod iz APR-a 

Žiro računi:

Erste Bank a.d. Novi Sad 340-0000011017067-24

Erste Bank a.d. Novi Sad  340-0000010026925-19

Komercijalna banka a.d. Beograd 205-0070100484577-85

Komercijalna banka a.d. Beograd 205-0000000242530-95

Halkbank a.d. Beograd 155-42420-14

Halkbank a.d. Beograd Devizni račun 155-1000000086732-12